На главную страницу

 

ОБ АКАДЕМИИ
СОСТАВ
ИЗ ИСТОРИИ
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
БИБЛИОТЕКА
ГАЛЕРЕИ
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТЕТРАДИ

ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ:

По отделению художественного творчества

Васильев А.А.
Виноградов О.М.
Кушнер А.С.
Мартынов В.И.
Розовский М.Г.
Соткилава З.Л.
Урошевич В.
Фоменко А.В.
Хуциев М.М.
Яблонская О.

Яблонский Д.

По отделению
эстетики, теории культуры, литературоведения, искусствознания

Алышанов Ш.
Балтабаев Х.У.
Борев Ю.Б.
Бочаров С.Г.
Ванслов В.В.
Егоров Б.Ф.
Микушевич В.Б.
Миролюбов Иоанн
Прожогина С.В.
Смелянский А.М.
Страда В.
Тахо-Годи А.А.
Шутыч Милослав

 

+ + + + + + +
Академиками НА навсегда остаются

 

НЕЗАВИСИМАЯ АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИКИ И
СВОБОДНЫХ ИСКУССТВ
 

Милослав Шутыч

другие фотографии М. Шутыча

Др Милослав Шутић рођен је у Мечи (Столац) 1938. године.
Гимназију је завршио у Бачкој Паланци; на Филолошком факултету у Београду дипломирао је, магистрирао и одбранио докторску тезу Слика света у поезији Момчила Настасијевића (1978. године). У Институту за књижевност и уметност (1965-2005) последњих петнаест година, као научни саветник, био је руководилац пројекта "Теорија књижевности". У звању редовног професора, предаје Теорију стваралаштва и Теорију жанрова на Факултету за културу и медије Мегатренд универзитета у Београду. Поред више текстова у периодици, до сада је објавио 16 књига из области теорије књижевности и естетике. Бави се и ликовним стварањем, пише поезију и прозу (објављено: три књиге песама са цртежима и једна ликовна монографија). Теоријским радовима заступљен је у домаћим и страним књигама антологијског типа. Био је уредник 9 до сада објављених теоријских зборника. У оквиру научне сарадње више пута је боравио у Паризу и Москви. Редовни је члан Независне академије за естетику и слободне уметности, са седиштем у Москви.Члан је Удружења књижевника Србије и Естетичког друштва Србије.

 

Библиография

 

О Милославе Шутыче:

Зоран Константинович. Феноменологические мосты, переброшенные от литературы к философии и эстетике

 

Работы Милослава Шутыча в библиотеке Академии:

Судьба эстетического

Трепетание смысла (на сербском языке)

Единая интонология как новая научная дисциплина ("Академические тетради", № 14)

 

Рисунки и живописные работы Милослава Шутыча